Šajā priekšmetā studenti apgūst antropoloģijas teorijas, kas attīstītas no 20. gadsimta vidum līdz mūsdienām: sākot ar Kloda Levī-Strosa strukturālismu un beidzot ar morāles antropoloģiju.

?>