Rudenī studenti mācās vai nu par antropologu pētījumiem Austrumāzijā (piem., Japāna, Ķīna) vai arī Skandināvijā. Gluži kā 1 semestrī, arī te tiek aicināti docētāji ar praktisku lauka darba pieredzi šajos reģionos, ļaujot studentiem uzzināt arī par pētījumu praktiskajām pusēm, par kurām zinātniskajos tekstos ne vienmēr ir stāstīts.

?>